Euronet

Mellan den 17 och 24 september besöks Stagneliusskolan av elever och lärare från Polen, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.

Stagneliusskolan är med i ett europeiskt samarbetsprojekt som heter EURONET. Varje år träffas man i en vecka och har aktiviteter kring något tema och berättar om varandras skolsystem mm. Elever brukar bo hos elever, och lärare hos lärare, så man får ta del av varandras vardag och hinner lära känna varandra bättre.

I år är det Stagneliusskolans tur att vara värd för ett sådant möte. Det kommer ske 17 - 24 september. I programmet ingår lektioner tillsammans på temat FN:s hållbarhetsmål för åk 2 och 3. För åk 1 kommer vi att prata om våra olika skolsystem på mentorstiden då gästerna sprids ut i våra klasser. Vi kommer ha aktiviteter då vi visar Kalmar och gör studiebesök till Nöbble gård utanför Rockneby och södra Öland.

Till den veckan behöver vi nu elev-familjer som kan vara värdar för de elever som kommer från Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Polen. Vi behöver också lärare som kan ta emot andra lärare i sitt hem. Tycker man att en vecka blir för länge att ha någon boende hos sig kan man hjälpas åt och ta en halv vecka var.

Kontakten med elever från ett annat land kan ge perspektiv på din tid på gymnasiet på Stagneliusskolan. Du får träna din engelska och Du får nya vänner du kanske kan hälsa på om du senare reser själv i Europa. När vi nästa gång blir bjudna till en vecka i något av de andra länderna får du som varit värd förtur i uttagningen om du går kvar på skolan.

Vi behöver veta snarast vilka som kan vara värdar och är du intresserad ta kontakt med din mentor eller direkt till oss i EURONET teamet.

Stagneliusskolans EURONET team:
Dan Frendin
Jenny Juhlin
Fredrik Bjerding
Malin Löfkvist