Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Filminspelning Enkelstöten

Filminspelning på Stagg

Filmen Enkelstöten spelas in på Stagg!

Filmen Enkelstöten spelas in i Kalmar den här veckan. I måndags den 16 januari spelades några scener in exteriört på skolgården, med några av våra elever som statister. 

http://www.barometern.se/kultur-o-noje/enkelstoten-filmas-for-fullt-i-kalmar/