Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Föräldramöte 16/9

Föräldramöte 16/9

Den 16/9 är det dags för föräldramöte för föräldrar och vårdnadshavare till elever i årskurs 1.

Kvällen inleds med att skolans rektorer och representanter från skolans elevhälsa ger en allmän information i aulan.
Efter informationsstund i aulan samlas vårdnadshavarna klassvis med mentorerna i respektive klass. Information ges bl.a. om skolstarten, schemat, vilka kurser eleverna läser, hur arbetet är organiserat och diverse praktiska frågor.

Det finns tillfälle att ställa frågor och möjlighet att diskutera enskilt med mentorerna.
Vi bjuder på frukt under kvällen.

Kl. 17:30 - ca 19:00, samling i aulan, samhällsprogrammen
Kl. 18:15 - ca 19:45, samling i aulan, ekonomi- och handelsprogrammet