Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Inför studenten 2017

Inför studenten 2017

Stagneliusskolans studenter springer i år ut fredagen den 16 juni kl. 14.00.

Program för dagen:

08.30-10.30 Samling i klassrum med mentorerna
09.00-10.10 Fotografering enligt separat schema
11.00-11.45 Studentlunch 
12.00-13.15 Samling i aulan
13.30 Återsamling i klassrum
14.00 Utspring! EK - HA - SA 

Studentprogram pdf>>

Studentbalen
Studentbalen anordnas av elevkåren och hålls på Strand Hotell i Borgholm fredagen den 2 juni. 
Fotograferingen börjar kl. 12.00 i Slottsparken. 
Avresa till Borgholm sker sen med buss från centralstationen kl. 15.50.
Hemåt går det bussar vid kl. 00.30 och 02.15.