Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Inför studenten 2018

Inför studenten 2018

Onsdagen den 13 juni är det återigen dags att fira Stagneliusskolans studenter.

Program för studentdagen

08:30-10:30 Studenterna samlas i klassrum tillsammans med sina mentorer.
09:00-10:10 Fotografering enligt separat schema.
11:00-11:45 Studenterna bjuds på studentlunch tillsammans med sina mentorer.
12:00-13:15 Samling i aulan, gemensam mösspåtagning och studentsången.
Därefter högtidligt avslutningsprogram med sång, musik och tal.
13:30 Återsamling i klassrum 
13:45 Uppställning klassvis i led om fyra och fyra i korridorerna. Rektor ger klartecken om utslussning.
14:00 Studenterna släpps ut klassvis för att ta emot hyllningar. De kommer ut i följande ordning: SA15A1, SA15B1+SA14HF, SA15C1, SA15E1, SA15E2, SA15F1, HA15A1+A2, EK15A1, EK15A2, EK15A3.
Klassernas placering på skolgården markeras med klasskyltar.