Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Ny logotype och grafisk profil

Ny logotype och grafisk profil

Stagneliusskolan kommer under hösten att byta logotype och ny grafisk profil. Samma fina innehåll i lite nyare förpackning...