Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Parkeringarna

Stagneliusskolans parkering

Från höstterminen 2017 har vi inte någon elevparkering på skolgården.

Stagneliusskolans parkering är numera avgiftsbelagd, vi har inte längre möjlighet att erbjuda elevparkering på skolgården. Endast personal kan nyttja parkeringen. Elever som kör bil till skolan hänvisas till kommunens parkeringar.