Kalmarsund Pride

Elever, elevkår och personal från Stagneliusskolan deltog i årets Prideparad. Glada miner, mycket färg och inget regn!