Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / SaBet håller i ledarskapsövningar

SaBet håller i ledarskapsövningar

Eleverna som läser på programmet Samhällsvetenskap med inriktning beteende håller i ledarskapsövningar för Hanemålaskolans elever i åk 2. Detta görs som en del i kursen Ledarskap och organisation. Dagen hölls i Svartbäcksmåla friluftsområde i Nybro.