Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Film om Stagneliusskolan

Film om Stagneliusskolan

Här kan du se en film om Stagneliusskolan och få en känsla av hur det är att gå här.
Mycket nöje!

bild på film klipp