Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Student 2021

Student 2021

Stagneliusskolans elever tar i år studenten den 9 juni.

Planeringen pågår för fullt och vi får många frågor om hur studenten kommer att genomföras. Alla delar i planeringen är inte helt klara ännu. Vi befinner oss i en pandemi och har lokala samt nationella restriktioner att förhålla oss till. Enligt pressmeddelandet från KSGYF kommer vi inte kunna ha publik vid utspringet. Tider och ett schema kommer att publiceras i slutet av vecka 20. Likt förra året kommer studentutspringet att livestreamas, så att så många av elevernas anhöriga som möjligt kan delta digitalt.

Pressmeddelande från KSGYF angående studentexamen