Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Student 2021

Student 2021

Gymnasieförbundets gymnasieskolor arbetar för att alla avgångselever ska få en så bra och fin studentavslutning som möjligt.

Planeringen pågår för fullt och vi får många frågor om hur studenten kommer att genomföras. Alla delar i planeringen är inte helt klara ännu. Vi befinner oss i en pandemi och har lokala samt nationella restriktioner att förhålla oss till. Därför dröjer det ännu lite innan skolorna kan publicera utsparkstider för våra avgångsklasser. Efter 16 maj när de lokala restriktionerna har löpt ut så hoppas vi kunna ge mer detaljerad information. Likt förra året kommer studentutspringet att livestreamas, så att så många av elevernas anhöriga som möjligt kan delta digitalt.