Stagneliusskolan / Om skolan / Kika in / Studenten 2019

Studenten 2019

Stagneliusskolans studenter springer i år ut torsdagen den 13 juni kl. 14.00.
Läs här det preliminära programmet för dagen.

Preliminärt program för dagen:

Kl. 08:30 - 10:30 Samling i klasrum med mentorerna
Kl. 09:00 - 10:10 Fotografering enl. sep. schema
Kl. 11:00 - 11:45 Studentlunch
Kl. 12:00 - 13:15 Samling i aulan, mösspåtagning, avslutningssceremoni
Kl. 13:30 Återsamling i klassrum
Kl. 14:00 Utspring i ordningen EK, SA, HA

Vi tackar våra studenter för den här tiden och önskar stort lycka till!