Stagneliusskolan / Om skolan / Vår vision

Vår vision

Stagneliusskolan – nyckeln till framtiden i traditionsrik miljö!

Stagneliusskolan är en modern gymnasieskola som erbjuder en mångfald av olika utbildningar med hög kvalitet. Du kommer att få delta i flera spännande projekt och träffa många nya vänner.
 
Vi vill att de utbildningar vi erbjuder dig skall ge en bra grund för vidare studier och arbetsliv.
 
Vi arbetar för att du skall få möjlighet att pröva och tillämpa dina kunskaper och färdigheter i flera olika sammanhang. Det kan gälla internationella aktiviteter, FN-rollspel, fadderföretag, praktik, teater, musik m m.
 
Dessa principer i undervisningen förutsätter en anda - vi kallar den Stagganda - som ger dig en möjlighet att växa, vara delaktig, ta ansvar och känna trygghet i skolans dagliga arbete.
 
Vi sammanfattar Staggandan genom uttrycket Vi bryr oss om.