Stagneliusskolan / Om skolan / Vår vision

Vår vision

På Stagneliusskolan vill vi ge dig förutsättningar för att styra ditt liv i en hållbar framtid och en global omvärld. Vi ger dig verktyg att, som god världsmedborgare, bidra till såväl ekonomisk, ekologisk som socialt hållbar utveckling.