Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet, EK, är ett högskoleförberedande program som passar dig som vill bli revisor, jurist, ekonom eller egen företagare. EK ger dig en bred bas att stå på och passar alla som är intresserade av marknadsföring och mangement!

    Ekonomikunskaper är viktiga för oss alla, för att vi ska kunna ta ställning i samhällsfrågor, hantera vår privatekonomi och driva företag. Du får aktuella, verklighetsnära och allmänbildande kunskaper i att ”tänka ekonomiskt” – oavsett framtida studie- och yrkesplaner.

    Du får mycket bra inblick i hur ett företag fungerar och kan pröva på att starta och driva ett företag under ett år i kursen entreprenörskap och företagande.

    Du lär dig grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

    Du får också kunskaper om vilka lagar och regler som gäller för dig som privatperson eller för dig som företagare. Du får dessutom under din studietid många tillfällen att besöka, undersöka och knyta kontakter med ett lokalt företag.

Välj mellan två inriktningar:

  • Ekonomi
  • Juridik

Läs mer om dessa i menyn.