Inriktningen Ekonomi

Du får fördjupande kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, marknadsföring, kalkylering samt ledarskap och organisation. Inriktningen ekonomi ska också ge färdigheter i att starta och driva företag.

Du får lära dig olika företagsformer, hur man gör kalkyler, bokför och gör bokslut. Här ingår även grunderna i inköp och försäljning, marknadsföring och reklam samt en orientering om de lagar och regler som gäller inom det ekonomiska området. Du lär dig att driva ett företag – från idé till att starta ett företag. Ni lär er att lägga upp en affärsplan, knyta kontakter med näringslivet, sköta er egen bokföring, delta på mässa där marknadsföringen av er produkt eller tjänst är i centrum.