Stagneliusskolan / Utbildning / Ekonomi / Ekonomi / Programfördjupningar

Programfördjupningar

På inriktningen ekonomi läser du 300 poäng fördjupningskurser som är tänkta att öka och fördjupa dina kunskaper inom ekonomins olika delar

Inför årskurs 3 kommer du att göra ett val mellan kurserna marknadsföring eller redovisning beroende på vad du själv vill fördjupa dig inom.

Är du intresserad av att få veta mer om kurserna besök skolverket.se för mer information.

Företagsekonomi specialisering (100p)
Internationell ekonomi (100p)
Marknadsföring eller redovisning (100p)