Inriktningen Juridik

I inriktningen juridik får du kunskaper om det svenska rättssystemet samt hur det påverkas av internationell rätt. Du lär dig förstå rättsväsendets betydelse i samhället, hur det vuxit fram, hur det är organiserat och hur det fungerar. Här ingår t ex kunskap om våra grundlagar och EU-rätten.

Du kommer att läsa affärsjuridik där du får kunskap om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. Gemensamt för de juridiska kurserna är att du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.
För att få en förståelse för hur människor tänker, känner och handlar så är ämnen som filosofi och psykologi viktiga för bedömningar inom juridiken.

I ämnet filosofi får du fundera kring centrala etiska frågeställningar och lära dig argumentera för dina ståndpunkter.  Ämnet psykologi ger dig kunskaper om mänskligt beteende och om våra drivkrafter och beslutsfattande. Vad styr våra beslut och vårt handlande?