Stagneliusskolan / Utbildning / Ekonomi / Juridik / Programfördjupningar

Programfördjupningar

Fördjupningskurserna på juridikinriktning syftar att förbereda elever inför högskola & universitet. I årskurs 2 läser eleverna kursen retorik där eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga i att hålla olika typer av muntliga framställningar. I årskurs 3 läser elever på juridikinriktningen kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning på kriminologi. I denna kurs lär sig eleverna olika perspektiv, teorier, metoder kopplat till ämnet kriminologi. Eleverna läser också kursen internationell ekonomi i årskurs 3. Det är en kurs som ger ett internationellt perspektiv på ekonomisk utveckling samt för hur nationer samarbetar och ger eleven en ökad förståelse för hur den globaliserade världen fungerar.

Är du intresserad av att få veta mer om kurserna besök skolverket.se för mer information

För de elever som väljer inriktningen juridik:

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (100p)
Retorik (100p)
Internationell ekonomi (100p)

Du kan också välja kurser i ämnen som samhällskunskap, matematik, engelska och moderna språk. Kurser i matematik ökar din behörighet till högskolan. Kurserna i moderna språk kan ge dig värdefulla meritpoäng vid ansökan till högskolan.