APL

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ska bidra till att du utvecklar dina yrkeskunskaper inom handel och service och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats.