Inriktningen Handel och service

Inriktningen handel och service ska ge dig goda kunskaper för arbete i butik eller hos grossist men även som representant för återförsäljare.

Utbildningen ger dig kunskaper till att yrkesmässigt utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Du kommer också att få kunskaper och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik, affärsdrift och ledarskap. 

Med moderna programvaror kommer du att få skapa och underhålla webbplatser med näthandelsalternativ.
Genom praktiska övningar och problembaserade uppgifter får du öva dig i att använda olika arbetsmetoder och finna lösningar inom försäljning och kundservice.

Genom samarbete med det lokala näringslivet inom handels- och tjänstesektorn och ett undersökande arbetssätt får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom området. 

Inriktningskurser är:
Personlig försäljning 1, Praktisk marknadsföring 1, Affärsutveckling och ledarskap, Inköp 1 och Näthandel 1

Fördjupningskurser inom inriktningen är:
Personlig försäljning 2(ej NIU), Praktisk marknadsföring 2, Information och kommunikation 2, Svenska/svenska som andraspråk 2, Entreprenörskap och företagande, Handel – specialisering(APL), Praktisk marknadsföring 3(ej NIU), Individuellt val (ej NIU)