Lärling

Vi erbjuder också handels- och administrationsprogrammet som lärlingsutbildning vilket innebär att minst halva utbildningen genomförs på en lärlingsplats. Syftet med lärlingsutbildningen är att du får en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeserfarenhet och god kompetens inom valt yrke. Fördelarna med en lärlingsutbildning är bland annat att:

Du får möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att arbeta inom det yrke du har valt.
Du utvecklar färdigheter genom praktiskt arbete.
Du får arbetskamrater och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats.
Du får fördjupade kunskaper inom området genom företagets kunniga personal i samarbete med skolan.