Stagneliusskolan / Utbildning / Musikprofil

Musikprofil

Mer musik

Musikprofilen vänder sig till dig som vill utveckla dina musikaliska intressen och som under skoltid vill få möjlighet till musikutövning.

Kursinnehåll och arbetsformer

Musikprofilens musikaliska tyngdpunkt ligger inom rock, pop, blues, jazz och visa, men naturligtvis förekommer även andra genrer. Undervisningen sker i ensembleform varvat med gruppundervisning i det instrument du valt att fördjupa dig i. Utbildningen ger en bred musikalisk bas med både teoretiska kunskaper och skapande kreativa processer.

Deltagande i konserter av olika slag utgör en viktig del av utbildningen och fungerar ofta som slutredovisning i något av utbildningens projekt.

Musikprofilen finns på alla program

Oavsett vilket program du väljer kan du kombinera det med en musikprofil. Musikprofilen kan du välja oavsett om du läser ett progam på Jenny Nyströmskolan Lars Kaggskolan eller Stagneliusskolan.

Ansökan

Här nedan kan du se vad som krävs för att du ska kunna söka någon av Musikprofilens 32 platser. För att bli antagen måste du:

  • komma in på något av skolornas nationella program
  • göra ett test där du visar dina musikaliska grundkunskaper. (För att klara detta test bör du ha lämnat "nybörjarstadiet" när det gäller att spela ett instrument eller att sjunga.)

Så här gör du din ansökan

Samtidigt som du söker ditt program anger du i din ansökan att du vill gå Musikprofilen. I ansökan anger du också vilket instrument du i första hand vill utveckla. (OBS! Musikprofilen kan inte kombineras med någon av utbildningarna på Idrottsgymnasiet.)

Musikprofilens innehåll

Hela musikprofilen omfattar 200 poäng. Poängen tas ifrån det individuella valet och följande kurser ingår:

Instrument eller sång 1, 100 poäng
Här får du möjlighet att i en mindre grupp fördjupa dig på antingen trummor, bas, gitarr, piano, trumpet, trombon eller sång. (Vid för få antagna inom respektive instrumentgrupp kan detta instrument ej erbjudas.)

Ensemble 1, 100 poäng
Här ges möjlighet att musicera i grupp. Undervisningen innehåller flera olika genrer. Redovisning sker ofta i konsertform.

Musikprofilens lärare

Jennica Andersen
Tel 070-601 01 95

Epost