Stagneliusskolan / Utbildning / AST-enheten

AST-enheten

AST-enheten - utbildning för elever med en diagnos inom autismspektrumtillstånd.

För dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd finns det möjlighet att söka till två särskilt utformade program. För att söka bör du ha viljan att delta i studier i mindre grupp. Vi förväntar oss att du deltar i både undervisning och sociala aktiviteter som ingår i skolans verksamhet.

bild på film klipp

Utbildningen bedrivs i lugn och trevlig miljö i centrala Kalmar, där vi har egna lokaler. Vi erbjuder strukturerad pedagogik, med utbildad personal inom autismspektrumområdet, hög personaltäthet, egen arbetsplats med dator och andra kompensatoriska hjälpmedel.

Utbildningarna vi erbjuder är:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningen medier, information och kommunikation
  • Handels- och administrationsprogrammet med inriktningen Handel och service (Försäljnings- och serviceprogrammet fr.o.m. ht-22)
  • Individuellt alternativ

Mer om dessa program hittar du i menyn.

För båda programmen gäller:

För att möjliggöra en välplanerad övergång mellan grundskola och gymnasium sker antagningen enligt särskild ordning. Själva ansökan sker på vanligt sätt före 15 februari. Det går ej att komma in med ansökan senare, då programmen inte omfattas av omvalsperioden. Ansökan skall kompletteras med dokumentation av psykologisk utredning, samt övriga handlingar av betydelse för skolgången som till exempel pedagogisk kartläggning.

Vill du veta mer?

Anna-Karin Lundegårdh

Signatur: LC

Lärare

AST-enheten (Planerare Nationella programmen)

0480-45 18 90

072-466 73 15

Kristin Nilsson

Signatur: NR

Lärare

AST-enheten (Planerare Introduktionsprogrammet)

070-555 68 58

Elevhälsa

Pija Lavås

Skolsköterska

Elevhälsan

072-466 56 40

Rebecka Martinsson

Studie- och yrkesvägledare

Samhälle-Media, Idrott o ledarskap och Räddning o säkerhet samt AST-enheten

072-466 73 65