Stagneliusskolan / Utbildning / AST-enheten / Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet fr.o.m. ht-22

Det här programmet vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST) och som har uppnått de formella kraven att antas till det yrkesförberedande programmet, Handel och service.

Utbildningen ger dig goda kunskaper för arbete i butik eller med näthandel. Här lär du dig att utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster. Du kommer att få kunskaper och färdigheter i praktisk marknadsföring, butiksmatematik och affärsdrift. Med moderna programvaror kommer du att få skapa och underhålla webbplatser.
Utbildningen läser du på fyra år.
Vi erbjuder dessutom fördjupningskurser inom media och även på det estetiska området. Målet är att du ska känna trygghet i den lilla gruppen och att du ska lyckas med arbetet.

APL

I utbildningen ingår även så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL) Det innebär att du genomför en del av utbildningen ute på en arbetsplats där du får möjlighet att praktiskt utveckla en yrkeskunskap.

Efter utbildningen har du kunskaper som krävs för ett arbete inom olika handelsyrken. Utbildningen kan leda till arbete inom exempelvis lagerhantering, försäljning, marknadsföring, inköp eller kundservice.