Stagneliusskolan / Utbildning / AST-enheten / Samhälle/Media

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen Medier, information och kommunikation

 

Det här programmet vänder sig till dig som har en diagnos inom autismspektrumtillstånd som har uppnått de formella kraven att antas till det högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet.

De gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnena kommer att vara desamma som på det nationella samhällsvetenskapsprogrammet. I övrigt erbjuder vi kurser inom exempelvis data och medieområdet, men även det estetiska området, se poängplan.

Du har möjlighet att påverka utformningen av programmet genom de val av kurser som du gör i dialog med oss. Målet är först och främst att du ska känna trygghet i den lilla gruppen och att du ska lyckas med skolarbetet. Vid behov och önskemål kan du även få möjlighet att följa undervisningen i "storklass" i vissa ämnen.

Pedagogiken är tydliggörande, individuellt upplagd och väl strukturerad. Vi arbetar särskilt för utveckling på det sociala området och ser därför gärna att du deltar i de aktiviteter och den samvaro som utbildningen erbjuder. Det kan handla om studieresor, men även gemensamma upplevelser till expempel inom ramen för ämnet idrott och hälsa.