Poängplan

Kurs

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Svenska 1* 100
Svenska 2* 100
Svenska 3* 100
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Idrott och hälsa 1 100
Naturkunskap 1b 100
Historia 1b 100
Religionkunskap 1  50
Samhällskunskap 1b 100
* = eller Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300
   
Programgemensamma karaktärsämnen 300
Moderna språk 200
Psykologi 1  50
Filosofi 1  50
  
  
Inriktningsämnen 350
Webbutveckling 1 100
Psykologi 2  50
Medieproduktion 1 100
Digitalt skapande 1 100

Utöver dessa inriktningsämnen kommer det att finnas ett antal
fördjupningsämnen alternativt fördjupningspaket utifrån
programmets/inriktningens struktur:

400 
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
    
TOTALT, programmet 2500