Inriktningen Beteendevetenskap

Är du intresserad av människor och relationer, då hittar du vad du söker på Staggs samhällsprogram!

Vår nya beteendevetenskapliga inriktning erbjuder spännande ämnen som psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation.

I inriktningen får du fördjupa din förståelse för varför människor gör som de gör i olika situationer, som t ex hur man beter sig i grupp och vad som kan ligga bakom olika beteenden. Du får också kunskaper om hur människan fungerar såväl psykiskt och fysiskt som socialt, men också lära dig att förstå dig själv och andra på ett djupare plan och till exempel en inblick i hur man jobbar med människor i kris.

I ämnet ledarskap kommer du tillsammans med dina klasskamrater få pröva att leda och organisera olika aktiviteter. Du får också utveckla din förmåga att kommunicera och möta människor i olika situationer när du läser ämnet kommunikation. Är du intresserad av olika samhällen och kulturer - som till exempel ungdomskultur - eller hur man formar sin identitet utifrån sin uppväxt och sina upplevelser, är ämnet sociologi något för dig.

Inriktningen är en bra förberedelse för fortsatta högskolestudier för dig som till exempel vill bli socionom, psykolog, polis eller lärare. Det vill säga alla yrken som har det gemensamt att de innebär mycket kontakt med människor.