Profilen Idrott och ledarskap

Du som vill gå ett högskoleförberedande program, och eventuellt satsa på din egen idrott  - för dig kommer att anordnas en liknande utbildning som gamla idrottsprogrammet på Stagg. Den återfinns numera på samhällsprogrammet, som en profil Idrott och ledarskap, inom den beteendevetenskapliga inriktningen.

Inom profilen kommer det att finnas ämnen som berör din egen idrottsutveckling, men som också kan vara nyttiga för dig som vill arbeta med idrottsrelaterade yrken i framtiden. Redan från år ett kan du välja att ha din egen idrott som individuellt val.

För övrigt läser du samma ämnen som övriga samhällsprogrammet. År två kommer du att börja läsa de inriktningsämnen som är specifika för just din inriktning. Exempel på sådana inom idrottsprofilen är Ledarskap och organisation, Kommunikation och Samhälle 2.

År tre kommer du också att läsa tre olika fördjupningsämnen: Pedagogiskt ledarskap, Humanistisk/samhällsvetenskaplig specialisering, och Idrott och hälsa 2.

Nu kan du läsa infärgade ämnen som till exempel Humanistisk/samhällsvetenskaplig specialisering - ett av dina fördjupningsämnen - så att det passar in i profilen. Inom det ämnet kommer du själv på plats kunna studera den fjällnära naturen, eller göra spännande kanotexkursioner.

Utmärkande för vår idrottsprofil är den starka gemenskap som uppstår när man delar samma intressen och upplever äventyr tillsammans. Förutom den vanliga rugbyturneringen kommer du också att få uppleva vår världsberömda kanotrugby på Systraströmmen!

Vill du veta mer?

Jörgen Hedman

Signatur: HÖ

Lärare

Historia, religion, filosofi