Profilen Räddning och säkerhet

Räddning och säkerhet är vår nya profil på Stagneliusskolan! Profilen passar dig som vill läsa vidare till polis, brandman, sjuksköterska, väktare eller kriminalvårdare. Den passar också dig som vill jobba inom tull, försvar, kustbevakning eller sjöräddning.

Profilen Räddning och säkerhet ligger under samhällsvetenskapliga programmet, inriktning beteendevetenskap. Profilen ger dig en inblick i hur säkerhetsarbetet fungerar i samhället. Du får möjlighet att bredda dina kunskaper inom folkhälsa, samhällsmedicin, säkerhet och samhällsskydd. Dessutom fokuserar en del av kurserna på vilken beredskap och organisation som finns för stora olycksscenarion såsom kärnkraftsolyckor, översvämningar, bränder och kemiska olyckor.

Undervisningsmomenten sker både praktiskt och teoretiskt bland annat i form av studiebesök, fallstudier, övningar och rollspel.Utbildningens mål är att ge dig en god inblick inom olika uniformsyrken. Vårt mål är att i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med olika institutioner så som brandkåren, polisen, kriminalvården och sjöräddningen.

Förrutom detta läser du så klart alla de obligatoriksa kurserna som ingår på samhällsprogrammet, beteendevetenskaplig inriktning.