Inriktningen Media

Inriktningen medier, information och kommunikation passar dig som vill studera vidare inom journalistik, film, foto eller reklam i framtiden! Den ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida yrkesliv.

  Medierna tar ett allt större utrymme i dagens samhälle. Den tid vi ägnar åt olika medier som TV, radio och internet ökar hela tiden. Då blir det extra viktigt för dig att veta hur medierna arbetar och fungerar för att kunna bilda dig en egen uppfattning i olika frågor. Det får du lära dig hos oss.

  Du som väljer samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation får, förutom fördjupande kunskaper i samhällsvetenskapliga ämnen, lära dig att arbeta med olika medietekniker som foto, film/TV, digital bildbehandling, ljudproduktion och journalistik.

  I samtliga mediekurser kommer du att få tillgång till modern teknisk utrustning. Du kommer också att få lära dig hur man bäst sprider ett budskap från idé till färdig produkt på ett intresseväckande sätt. Du får studera journalistik, information och reklam och utveckla kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer, såväl praktiskt som teoretiskt. Intressanta frågeställningar att ta ställning till är hur media påverkar människor, hur åsikter formas och varför man uppfattar sin omvärld så som man gör.
  Inriktningen medier, information och kommunikation ger dig en bred behörighet för att studera vidare på högskola och universitet.Oavsett vilket jobb inom media du tänker dig i framtiden är en samhällsvetenskaplig grund viktig.

  För att utveckla samarbetsförmåga, kreativitet och ansvarstagande arbetar du i ämnesövergripande projekt. Vi vill att du blir självständig och nyfiken!

  Media är roligt!