Inriktningen Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig en bred och allmän utbildning med många möjligheter att studera vidare när du är klar med gymnasiet. Du får fördjupade kunskaper i ämnen som handlar om samhället omkring dig. Som samhällsvetare kan du utbilda dig till exempelvis jurist, polis, psykolog, socionom, lärare eller historiker.

Undervisningen utvecklar dina kunskaper om hur människor lever i hela världen. Du undersöker och arbetar med frågor som rör samarbeten, konflikter, makt, politik, kultur, miljö, hållbara samhällen, litteratur och genus. Samhällsvetare arbetar även mycket med frågor som handlar om hur människor tänker och fungerar utifrån olika synvinklar. 

Du som väljer den samhällsvetenskapliga inriktningen kommer att läsa mycket samhällskunskap, svenska och historia. Den passar därför dig som gillar att läsa, skriva, diskutera, följa nyheter, läsa om historiska händelser och besöka historiska platser. Naturligtvis läser du också andra ämnen som hänger ihop med en allmän och bred utbildning såsom engelska, naturkunskap, språk, geografi, matematik och religionskunskap. Du kommer att lära dig mycket om hur människor tänker, känner och agerar och vad det är som skapar vår personlighet i ämnet Psykologi. Ett annat ämne är Filosofi, där du tränar på att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt och diskuterar frågor om verklighetens natur och människans existens.

Du som väljer samhällsvetenskaplig inriktning gillar att läsa nya texter, följa aktuella händelser och prata med dina kompisar om omgivningen och om livsfrågor i allmänhet. Du intresserar dig för världen omkring dig och för människor och du arbetar gärna i grupp tillsammans med dina klasskamrater. Du kommer i takt med utbildningens gång att träna på att arbeta mer och mer självständigt och ta eget ansvar.

Du får också möjlighet att öka dina kunskaper inom globala frågor genom att delta i FN-rollspel. Där får du agera och arbeta som diplomat/delegat i FN:s generalförsamling.

Vill du veta mer?

Andreas Zedig

Signatur: ZA

Lärare

Historia, Religion, Filosofi