GYF / Utveckling & kvalitet / Statistik / Elevstatistik

Elevstatistik

Statistik från elevregistreringssystem tas ut den 15/2 (vårterminen) och 15/9 (höstterminen) varje år för gymnasieskolan. Statistik inhämtandet för komvux sker för närvarande manuellt och redovisas i helårsplatser. Till höger redovisas minst 3 läsår bakåt i tiden.