Poängplaner för NIU

 BF - INRIKTNING FRITID OCH HÄLSA  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 600 
 Programgemensamma ämnen* 700 
 Inriktningskurser* 300 
 Programfördjupningskurser 600 
 Aktivitetsledarskap 100 
 Idrottsspecialisering 1 100 
 Naturguidning 100 
 Svenska 3/Svenska som andra språk 3 eller Kost och hälsa 100 
 Tränings- och tävlingslära 1 100 
 Ungdomskulturer 100 
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Idrottsspecialisering 3 100 
 Gymnasiearbete 100 
 TOTALT 2 500 
   
   
BF - INRIKTNING PEDAGOGISKT & SOCIALT ARBETE  
KURS POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen* 600
Programgemensamma ämnen* 700
Inriktningskurser* 300
Programfördjupningskurser 600
Bevakning och säkerhet  300
Idrottsspecialisering 1 100
Historia 1a2 50
Psykologi 1 50
Tränings- och tävlingslära 1 100
Individuellt val 200
Idrottsspecialisering 2 100
Idrottspecialisering 3 100
Gymnasiearbete 100
 TOTALT 2 500
   
   
 EK - INRIKTNING EKONOMI  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 1 250 
 Programgemensamma ämnen* 350 
 Inriktningskurser* 300 
 Programfördjupningskurser 300 
 Idrottsspecialisering 1 100
 Internationell ekonomi 100
 Tränings- och tävlingslära 1 100
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Idrottsspecialisering 3 100
 Gymnasiearbete 100
 TOTALT 2 500 
   
   
FS - 
KURS POÄNG
Gymnasiegemensamma ämnen*
600 
Programgemensamma ämnen* 400 
Inriktningskurser 500 
Programfördjupningskurser  700 
Administration 1 100 
Handel - specialisering (APL) 100 
Idrottsspecialisering 1 100 
Information och kommunikation 2 100
Praktisk marknadsföring 2 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Tränings- och tävlingslära 1 100
Individuellt val 200
Idrottsspecialisering 2 100
Idrottsspecialisering 3 300
Gymnasiearbete 100
TOTALT 2 500
   
 SA - INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 1 150 
 Programgemensamma ämnen* 300 
 Inriktningskurser* 450 
 Programfördjupningskurser 300 
 Idrottsspecialisering 1 100 
 Naturkunskap 2 100 
 Tränings- och tävlingslära 1 100 
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Idrottsspecialisering 3 100 
 Gymnasiearbete 100 
 TOTALT 2 500 
   
   
 NA - INRIKTNING NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE  
 KURS POÄNG 
 Gymnasiegemensamma ämnen* 1 150 
 Programgemensamma ämnen* 450 
 Inriktningskurser* 300 
 Programfördjupningskurser 300 
 Idrottsspecialisering 1 100 
 Internationella relationer 100 
 Tränings- och tävlingslära 1 100 
 Individuellt val 200 
 Idrottsspecialisering 2 100 
 Idrottsspecialisering 3 100 
 Gymnasiearbete 100 
 TOTALT 2 500 
   
   
 * För detaljerad information om kurser, se poängplan för specifikt program i gymnasiekatalogen